Vi er i gang med en stor endring av nettstedet vårt. Vi går over til å bruke WordPress som er enklere å administere. Det betyr endring i design og struktur. Vi håper at det vil være til det bedre for alle.
Det vil ikke minst bli lettere å publisere info i bloggen som wp genererer.
Kontakt oss om du har noen spørsmål.

(André)