Inscription

Pour devenir membre de l’Anef, veuillez suivre le lien suivant: https://fransklaereren.no/anef/medlem2019.html

Kontigent

  • 200 kr per år for enkeltmedlemmer
  • 400 kr per år for institusjoner (støtteabonnement)
  • Betaling via nettbank: Kontonummer 9001 06 34147 v/Béatrice Prat ANEF
  • Betaling via VIPPS: Søk ‘Fransklærerforeningen’ eller tast 507647

NB! Skriv fullt navn, adresse, epost og telefon i betalingsmeldingen.