Videreutdanning for lærere i fransk, spansk og tysk på 8.-10. trinn – utsatt søknadsfrist til 15. april

Osloskolen vil i årene fremover ha et stort behov for å rekruttere flere lærere med undervisningskompetanse i fransk, spansk og tysk. Det er derfor opprettet et helt nytt videreutdanningstilbud i disse fagene i regi av OsloMet. Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Rektor søker på vegne av lærer.

Les mer om tilbudet på OsloMet sine sider:

https://www.oslomet.no/om/nyheter/nytt-videreutdanningstilbud-for-lerere-fransk-spansk-tysk (NB! Ekstern lenke)