logoLogo

Foreningen/L'association nationale
For medlemmer / pour les membres

 

Archives des activités de l'association

 


 

- Høst 2009 organiserte vi for første gang noensinne en felles konferanse for alle språkforeninger og LMS, ved UBO. Vi håper på å få til en regelmessig avvikling av felles konferanser fremover.

- Vår 2011 arrangerte vi vår andre felles språkkonferanse ved F21 Oslo. Det var igjen en succès og vi planlegger neste konferanse vår 2013.

- Vår 2013 har vi arrangert igjen en ny språkdag ved Hellerud vgs i Oslo. Det ble en stor suksess med et godt besøk, gode og spennende innlegg og en meget god stemning. Se vår felles blogg for språkdagene -->

- Vi har sendt også til 500 skoler vår nye plakat om "Velg fransk!".

- Brev fra styret til Udir/departementet om eksamen. Les det her >

- Her kan du se flere bilder fra 'la Loire' tatt av Ingvild Nielsen i sommer under en sykkeltur... >

- Foreningen har hatt et kveldsseminar på Berg vgs den 27.09 med Eksamen som diskusjonstema. Les rapporten her >

- Vi fortsetter å organisere språkdager annet hvert år (2015, 2017) med FST-Norge (fransk-, spansk- og tysklærerforeningen). Info er å finne på vår felles blogg her: https://fstnorskskoleblog.wordpress.com/

 

 

 
 
pub
retour ANEF

Nous contacter à:
info@fransklaereren.no

Dernière mise à jour:
02 juin 2017
par André Avias