Inscription nouveau membre

Medlemsfordeler: ⬧Du støtter det viktige arbeidet foreningen gjør (f.eks. promotere fransk i skolen) ⬧Medlemsblad med mye interessant stoff (to utgivelser i året) ⬧Nyttig informasjon per mail ⬧Medlemsrabatt på kurs og seminarer ⬧Tilgang til lydfiler og andre pedagogiske/didaktiske ressurser via hjemmesiden
Veuillez vérifier l'orthographe/Vennligst dobbeltsjekk stavemåten
Veuillez rajouter nom de l'établissement + ville/région /Vennligst skriv inn navn på skolen der du jobber + by/fylke
Veuillez cocher une réponse seulement/Vennligst velg kun ett alternativ