Accueil

Bienvenue sur le site de l’Association norvégienne des enseignants de français !

[Vi er i gang med å fornye nettstedet vårt. Det kan by på problemer en stund. Kontakt oss om du savner noe.]

Velkommen på nettstedet til Fransklærerforeningen!

Le bureau/styret, suivre le lien ici >

5 grunner til å lære fransk // 5 raisons d’apprendre le français.
Se på plakaten, nedlaste den og bruk den til å markedsføre fransk!

affiche

Regarde notre poster, télécharge-le et utilise-le pour promouvoir le français ! – På norsk – og – en français !

Choisir le français
Documents:

Maquette
fl Argumentasjon for fransk !

affiche
fl Plakat Pdf
FRA
fleche Fransk i verden [fakta]

video

F Video-konkurranse 2016