Vi gjentar suksessen og tilbyr en mentorordning for nye fransklærere for skoleåret 23-24. Vi håper på at mange skal være med, vi trenger både nye mentorer og uerfarne fransklærere.

Vi vil gjerne høre fra deg, enten du er en erfaren fransklærer som kan bidra i prosjektet som mentor eller du er ny som fransklærer og vil gjerne få en mentor som støttespiller!

Målet med prosjektet er å gi støtte og mulighet til å utveksle rundt praksis som fransklærer. Meld inn interesse innen 25.august til info@fransklaereren.no.