Høsten er her, og Fransklærerforeningen ønsker å inspirere og oppmuntre elevene til å delta i
en spennende konkurranse for å stimulere muntlig franskkunnskap. Vi håper at dere vil dele
denne muligheten med deres elever og delta aktivt i konkurransen.

For ungdomsskoleelever: Fransk Sangvideo

Vi foreslår et engasjerende klasseprosjekt der hele klassen samarbeider for å lage en video om
en fransk sang. Elevene kan velge en sang selv eller finne inspirasjon fra vår spilleliste.
Videoen skal være mellom 3 og 6 minutter og bør inkludere følgende elementer:

  • Presentasjon av artisten.
  • Begrunnelse for valg av sang.
  • Presentasjon av muntlige trekk i språket.
  • Fremføring av sangen.

For VGS-elever: Fransk Podkastprosjekt

Elevene skal bruke temaer fra læreboka og pensum til å lage en fransk podkast. Klassen deles
inn i små grupper, og hver gruppe velger et tema innen fransk historie, geografi eller kultur.
Podkasten – på maks. 8 minutter – skal inkludere følgende:

  • Introduksjon med jingle.
  • Presentasjon av tema og deltakere i podkasten (kun fornavn for personvern).
  • Ledig presentasjon av temaet med deltakerne som stiller spørsmål til hverandre og deler informasjon.
  • Bruk av gode språkutvekslinger og positiv stemning.
  • Inkludering av jingles som fremhever temaet.

Les mer om hvordan du kan delta og les våre tips som vil hjelpe deg med prosjektet HER.

Innleveringsfrist: 15. desember
Video og Podkast sendes til : info@fransklaereren.no

Vurderingskriterier

Kvalitet på utførelsen: Språk og framstilling
Kreativt og engasjerende bidrag

Premier

Bidrag fra ungdomsskole og videregående skole vurderes hver for seg.
Vinnerklassene vil motta en kasse med lettleste franske bøker, tegneserier, mm.til en
verdi på 1500 kroner hver.

Formålet med konkurransen er at vi som Fransklærerforening skal kunne bruke de videoene
for å promotere fransk i ungdomsskolen. Derfor er det viktig at læreren gjør kvalitetssjekk før
innlevering for å sikre at bidragene reflekterer høy standard og kreativitet.

Vi takker på forhånd for deres deltakelse, og vi ser frem til å se flotte produksjoner fra deres
elever!