Fransklærerforeningen inviterer alle elever til å delta i vår nasjonal konkurranse og formidle de gode grunnene til hvorfor man skal velge fransk!

Vi ønsker at elever som har valgt fransk anbefaler det til andre.

Vi vet at elevene er gode forbilder for hverandre og vet at de klarer å skaffe et treffende og tilpasset budskap til målgruppene. I denne konkurransen skal elevene lage promoteringsmateriell som kan deles ut til andre elever. Vi håper på gode innovative bidrag som kan vekke interesse for fransk.   

 Vi lanserer 2 nasjonale konkurranser med flotte premier (des prix incroyables !)  🎉

  1. Konkurranse for ungdomsskoleelever:

Ungdomsskoleelever som har valgt fransk lager

promoteringsmateriell på norsk rettet mot 7. trinns elever.

Valgfritt format (se vurderingskriteriene)

2. Konkurranse for videregåendeskoleelever:

Videregåendeskoleelever som har valgt fransk lager

promoteringsmateriell på fransk for promotering av fransk II eller fransk III.

Valgfritt format (se vurderingskriteriene)

For begge konkurransene:

Bidragene sendes til: info@fransklærerforeningen.no

 Frist for innlevering av promoteringsmateriell: 22 mars 2024

Dette slik at promoteringsmateriell er klart innen elevene skal ta avgjørelser om valg av fremmedspråk.

 Premie til de 3 beste bidragene per konkurranse:

1. plass: kr. 5.000,-
2. plass: kr. 2.500,-
3. plass: kr. 1.000,-

Vurderingskriterier:

–        Fremmer nytten av å velge fransk

–        Budskap tilpasset målgruppen

–        Materiell som kan deles ut

–        Originalitet

 Tips til gode kilder om nytten av å kunne fransk:

–        Fremmedspråksenterets Språkvalgvideoer

–        Heftet «Fransk i verden»

–        Argumenter Pour le français fra Amopa

–        Vgs i Frankrike: 1-årig program fra Institut Français de Norvège

–        Vgs i Frankrike: 3-årig program fra HK-dir

Øvrig informasjon om konkurransen:

Konkurransen er sponset av Fremmedspråksenteret. Kåring av vinnernevil skje internt i Fransklærerforeningen i løpet av april, og promoteringsmateriell vil bli delt ut med medlemmer av Fransklærerforeningen fra og med mai måneden. Det er satt av midler til produksjon og utsendelse av vinnerbidragene.