11.02.2022 valgte årsmøtet et nytt styre. Noen har sluttet (Clélia, Line og Siri), noen nye er kommet: Hilde, Gilles og Anne Berit. Ingvild har trukket seg som styreleder og Selma er blitt valgt som ny. Takk til alle.