Kjære medlemmer, chers membres,

Den europeiske språkdagen har vært markert 26.september hvert år helt siden 2001.  

Dagen nærmer seg, og vi ønsker at du har mulighet til å feire den på din skole. 

For anledningen, har FST-Norge, i samarbeid med Fransklærerforeningen laget et spennende opplegg for å hjelpe dere å lage litt blest rundt fremmedspråk. Målet er å vise at språk er viktig og morsomt. Opplegget gjennomføres uavhengig av trinn eller språk elevene har valgt, og er en spennende elevaktiv QR-kode jakt. Se her for ressurser og info:


Tungekrøll er en del av opplegget, og vi vil gjerne minne dere om at ECML har en konkurranse som går nemlig på det. Vi håper at deres elever kan benytte anledningen til å sende bidrag her: https://edl.ecml.at/Activities/Multilingualtonguetwisterchallenge/tabid/3268/Default.aspx

Det er også mulig å bestille en standardpakke med materiell (plakater, armbånd, penner)! Send i så fall en mail til info@fremmedspraksenteret.no 

Les mer om Språkdagen:  https://www.hiof.no/fss/om/den-europeiske-sprakdagen/

Ha en fin feiring! Bonne journée européenne des langues !