200 kr. for enkeltmedlemmer
Støtteabonnement: 400 kr. for institusjoner

Kontakt Béatrice Prat for giro (se side 2), eller betal direkte via
nettbank: Kontonummer ANEF/FLF: 9001 06 34147 v/ Béatrice Prat
NB: Skriv navn, adresse, epost og telefon på nettbankmeldingen.

VIPPS: søk Fransklærerforeningen eller tast 507647